Cookies

Na naszej stronie używamy plików cookie.
Niektóre z nich są niezbędne do funkcjonowania serwisu, ale o innych możesz zadecydować.

Zasady rezerwacji wizyt

Zasady rezerwacji wizyt w gabinecie Cicha Radość Istnienia – Masaże i Rytuały („CRI”)

 1. Klient/-ka CRI zobowiązany/-a jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty w CRI.
 2. Rezerwacji terminu na masaż można dokonać telefonicznie lub drogą elektroniczną, z wykorzystaniem messenger, WhatsApp, sms, formularza kontaktowego na stronie www.cicharadoscistnienia.pl.
 3. Klient/-ka przed wyborem masażu może zapoznać się z jego opisem (w tym przeciwskazaniami do wykonania masażu), czasem trwania oraz ceną, które dostępne są na stronie www.cicharadoscistnienia.pl.
 4. Rezerwacje terminów na masaż.
  1. W przypadku anulowania rezerwacji/zmiany terminu na mniej niż 24 h przed umówionym terminem masażu, Klient/-ka zobowiązany/-a jest do zapłaty kwoty w wysokości 50% ceny masażu, nie mniej jednak niż 100,00 zł.
  2. Klient/-ka CRI jeden raz w ciągu trzech miesięcy ma prawo do bezkosztowego anulowania rezerwacji/zmiany terminu na mniej niż 24 h przed umówionym terminem.
  3. W przypadku niestawienia się na masaż w umówionym terminie, Klient/-ka zobowiązany/-a jest do zapłaty kwoty w wysokości 100% ceny masażu.
  4. W obu powyższych przypadkach kwotę należy zapłacić niezwłocznie przelewem na podane konto bankowe lub BLIK. Zapłata ww. kwoty jest warunkiem dokonania rezerwacji terminu na kolejny masaż.
 5. Rezerwacje terminów na masaż w ramach Vouchera podarunkowego.
  1. Realizacja masażu w ramach Vouchera podarunkowego następuje w terminie jego ważności.
  2. Rezerwacji terminu na masaż w ramach Vouchera podarunkowego należy dokonać z wyprzedzeniem, najlepiej co najmniej 3 tygodnie przed datą wygaśnięcia ważności Vouchera.
  3. Realizacja masażu po wygaśnięciu Vouchera podarunkowego może nastąpić w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc po terminie ważności wskazanym na Voucherze, po uprzednim dokonaniu opłaty za przedłużenie Vouchera w wysokości 40% aktualnej ceny masażu wskazanej w cenniku dostępnym na stronie www.cicharadoscistnienia.pl.
  4. Dwukrotne odwołanie lub przesunięcie terminu masażu na mniej niż 24 h przed zarezerwowanym terminem, skutkuje nałożeniem przedpłaty na kolejny termin, w wysokości 50% ceny masażu widniejącego na Voucherze, nie mniej jednak niż 100,00 zł. Warunkiem realizacji Vouchera w kolejnym (trzecim) umówionym terminie jest uiszczenie kwoty przedpłaty przed wykonaniem masażu.
  5. W razie niestawienia się na masaż w umówionym terminie bez uprzedniego anulowania/przesunięcia terminu, lub odwołania rezerwacji na mniej niż 24h przed kolejnym (trzecim) zarezerwowanym terminem masażu, Voucher traktuje się jako zrealizowany.
 6. Spóźnienia na umówioną wizytę w gabinecie CRI.
  1. Klient/-ka powinien/-a stawić się w gabinecie CRI na ok. 5 minut przed rozpoczęciem masażu.
  2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient/-ka powinien/-a poinformować pracownika gabinetu CRI telefonicznie z wyprzedzeniem, co najmniej 10 minut przed umówionym terminem.
  3. Dopuszczalne spóźnienie wynosi do 15 minut bez konsekwencji skrócenia długości masażu.
  4. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku gabinetu CRI.
 7. Klientem/-ką gabinetu CRI jest osoba pełnoletnia. Dopuszcza się korzystanie z masaży przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik gabinetu CRI jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy wykonania masażu, w przypadku braku takiej zgody.
 8. Klient/-ka jest zobowiązany/-a do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego masażu. Opis ogólnych przeciwskazań do wykonania masażu jest umieszczony w opisie każdego masażu na stronie www.cicharadoscistnienia.pl.
 9. Klient/-ka jest zobowiązany/a do natychmiastowego powiadomienia pracownika gabinetu CRI o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego masażu.
 10. Klient/-ka przed rozpoczęciem masażu, powinien/-na zdjąć biżuterię przeszkadzającą w wykonaniu masażu (kolczyki, łańcuszki, zegarki, bransoletki, okulary, itp.). Gabinet CRI nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną lub zagubioną biżuterię.
 11. Dopuszcza się możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od gabinetu CRI, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w gabinecie. W takiej sytuacji Klient/-ka zostaje umówiony/-a na inny dostępny termin.
 12. Decydując się na masaż w gabinecie CRI, Klient/-ka akceptuje powyższe zasady rezerwacji wizyt.
 13. Zasady rezerwacji wizyt w gabinecie CRI obowiązują od 1 września 2023 roku.